News

Seite 1 von 59   »

Oct 13, 2019
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototour "Herbstliche Sonntagsrunde" vom 13.10.2019 ist verfügbar.

Es wurden M262.1168, 742 086, 753 755, 809 163, 810 435, 810 528, 810 561, 814/914 144, sowie 844 028 fotografiert.

Hier gehts zur Tour

Oct 12, 2019
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototour "831 105 auf der Duppauer Bahn" vom 12.10.2019 ist verfügbar.

Es wurden 814/914 122, sowie 831 105 fotografiert.

Hier gehts zur Tour

Oct 4, 2019
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototour "Mit 831105 auf den Kamm des Erzgebirges" ist verfügbar.

Es wurden 810 050, 810 482, sowie 831 105 fotografiert.

Hier gehts zum Teil 1 (Bilder von Peter)

Hier gehts zum Teil 2 (Bilder von Erik)

 

185 Domazlice - Klatovy - Horazdovice predmesti

Strecken - Info (Domazlice - Janovice nad Uhlavou)

Strecken - Info (Janovice nad Uhlavou - Klatovy)

Strecken - Info (Klatovy - Horazdovice predmesti)

km
                

Station                

         
 0        Bhf.         Domazlice
  5 Hp.           Spanov
  8 Bhf.            Kout na Sumave
10 Hp.     Starec
12 Bhf.     Kdyne
16 Hp.     Chodska Lhota
18 Bhf.     Dobrikov na Sumave
21 Hp.     Loucim
24 Bhf.   Pocinovice
27 Hp.     Uborsko
29 Hp.     Dubova Lhota
32 Bhf.     Janovice nad Uhlavou
36 Hp.                    Bezdekov u Klatov                                           
40 Bhf.     Klatovy
42       Klatovy mesto
45       Luby u Klatov
46       Vrhavec
49       Neznasovy
52       Besiny
58       Nemlikov
62       Malonice
68       Kolinec
72       Mokrosuky
74 Bhf.     Hradek u Susice
79 Bhf.     Susice
85       Zichovice
90       Velka Hydcice
95 Bhf.     Horazdovice
98 Bhf.     Horazdovice predmesti