News

Seite 1 von 76   »

März 18, 2023
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototour "Ein Ausflug nach Moldava" vom 18.03.2023 ist verfügbar.

Es wurden 628 276, 628 313, 811 013, sowie 811 020 fotografiert.

Hier gehts zur Tour

März 8, 2023
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototour "Winter zwischen Merklin und Sokolov" vom 08.03.2023 ist verfügbar.

Unter anderem wurden 704 701, 742 194, 810 291, 810 526, 810 528, 810 566, 810 623, sowie 810 666 fotografiert.

Hier gehts zur Tour

Dez. 30, 2022
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototour "Zwischen den Feiertagen nach Kraslice" vom 30.12.2022 ist verfügbar.

Es wurden 210 066, 704 701, 810 526, sowie 810 623 fotografiert.

Hier gehts zur Tour

 

183 Plzen - Klatovy - Zelezna Ruda

 km                    Station                                                                 
           
    0   Bhf.  Plzen hl.n.      
    1    Plzen zastavka      
    3    Plzen - Doudlevce      
    7    Plzen - Valcha      
   11    Dobrany zastavka      
   14    Dobrany      
   18    Chlumcany u Dobran      
   21    Prestice zastavka      
   25    Prestice      
   28    Luzany      
   31    Borovy      
   35    Cervene Porici      
   38    Svihov u Klatov      
   41    Dehtin      
   44    Tocnik      
   48   Bhf.  Klatovy      
   52    Bezdekov u Klatov      
   56   Bhf.  Janovice nad Uhlava      
   60    Petrovice nad Uhlava      
   63   Bhf.  Nyrsko      
   67    Desenice      
   74   Bhf.  Zelena Lhota      
   81    Hamry - Hojsova Straz      
   86    Hojsova Straz - Brcalnik      
   90   Bhf.  Spicak      
   93    Zelezna Ruda mesto      
   94    Zelezna Ruda centrum      
   97   Bhf.  Zelezna Ruda - Alzbetin