News

Seite 1 von 49   »

May 21, 2018
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototour "Montags im Prager Umland" vom 21.05.2018 ist verfügbar.

Unter anderem wurden 714 023, 714 202, 714 216, 714 218, 714 228, sowie 754 049 fotografiert.

Hier gehts zur Tour

May 11, 2018
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototour "Männertag" vom 10.05.2018 ist verfügbar.

Unter anderem wurden 714 222, 742 317, 753 775, 810 141, 843 005, sowie 844 028 fotografiert.

Hier gehts zur Tour

Apr 29, 2018
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototour "Saisonerföffnung auf der Weipertbahn" vom 29.04.2018 ist verfügbar.

Unter anderem wurden 810 050, 810 231, sowie 814/914 111 fotografiert.

Hier gehts zur Tour

 

183 Plzen - Klatovy - Zelezna Ruda

 km                    Station                                                                 
           
    0   Bhf.  Plzen hl.n.      
    1    Plzen zastavka      
    3    Plzen - Doudlevce      
    7    Plzen - Valcha      
   11    Dobrany zastavka      
   14    Dobrany      
   18    Chlumcany u Dobran      
   21    Prestice zastavka      
   25    Prestice      
   28    Luzany      
   31    Borovy      
   35    Cervene Porici      
   38    Svihov u Klatov      
   41    Dehtin      
   44    Tocnik      
   48   Bhf.  Klatovy      
   52    Bezdekov u Klatov      
   56   Bhf.  Janovice nad Uhlava      
   60    Petrovice nad Uhlava      
   63   Bhf.  Nyrsko      
   67    Desenice      
   74   Bhf.  Zelena Lhota      
   81    Hamry - Hojsova Straz      
   86    Hojsova Straz - Brcalnik      
   90   Bhf.  Spicak      
   93    Zelezna Ruda mesto      
   94    Zelezna Ruda centrum      
   97   Bhf.  Zelezna Ruda - Alzbetin