News

Seite 1 von 58   »

Sep 15, 2019
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototur "Sonntagsausflug an die Weipertbahn" vom 15.09.2019 ist verfügbar.

Es wurden 163 071, 441 005, 628 132, 628 261, 731 012, 742 018, 742 169, 742 187, 810 319, sowie 844 001.

Hier gehts zur Tour

Sep 8, 2019
Kategorie: News
Erstellt von: Peter

Eine neue Fototur "Sommer in der Sumava" von 18.08.2019 bis 05.09.2019 ist verfügbar.

Unter anderem wurden 708 007, 708 013, 754 024, 754 051, 810 492, 816 004, sowie 831 110 fotografiert.

Hier gehts zu Teil 1

Hier gehts zu Teil 2

Sep 8, 2019
Kategorie: News
Erstellt von: Erik

Eine neue Fototour "Regionaler Tag der Eisenbahn in Karlovy Vary" vom 07.09.2019 ist verfügbar.

Unter anderem wurden 749 250, M240.0100, M262.076, 810 319, sowie 810 341fotografiert.

Hier gehts zur Tour

 

183 Plzen - Klatovy - Zelezna Ruda

 km                    Station                                                                 
           
    0   Bhf.  Plzen hl.n.      
    1    Plzen zastavka      
    3    Plzen - Doudlevce      
    7    Plzen - Valcha      
   11    Dobrany zastavka      
   14    Dobrany      
   18    Chlumcany u Dobran      
   21    Prestice zastavka      
   25    Prestice      
   28    Luzany      
   31    Borovy      
   35    Cervene Porici      
   38    Svihov u Klatov      
   41    Dehtin      
   44    Tocnik      
   48   Bhf.  Klatovy      
   52    Bezdekov u Klatov      
   56   Bhf.  Janovice nad Uhlava      
   60    Petrovice nad Uhlava      
   63   Bhf.  Nyrsko      
   67    Desenice      
   74   Bhf.  Zelena Lhota      
   81    Hamry - Hojsova Straz      
   86    Hojsova Straz - Brcalnik      
   90   Bhf.  Spicak      
   93    Zelezna Ruda mesto      
   94    Zelezna Ruda centrum      
   97   Bhf.  Zelezna Ruda - Alzbetin