News

«   Seite 76 von 76

Sept. 10, 2012
Kategorie: News
Erstellt von: Erik
Die Baureihen der ex CSD Baureihe T478 wurden hinzugefügt.
März 6, 2012
Kategorie: News
Erstellt von: Erik
Es wurde die Baureihe...
März 3, 2012
Kategorie: News
Erstellt von: Erik
Nach über 2 Wochen Arbeit ist es nun so weit...
 

183 Plzen - Klatovy - Zelezna Ruda

 km                    Station                                                                 
           
    0   Bhf.  Plzen hl.n.      
    1    Plzen zastavka      
    3    Plzen - Doudlevce      
    7    Plzen - Valcha      
   11    Dobrany zastavka      
   14    Dobrany      
   18    Chlumcany u Dobran      
   21    Prestice zastavka      
   25    Prestice      
   28    Luzany      
   31    Borovy      
   35    Cervene Porici      
   38    Svihov u Klatov      
   41    Dehtin      
   44    Tocnik      
   48   Bhf.  Klatovy      
   52    Bezdekov u Klatov      
   56   Bhf.  Janovice nad Uhlava      
   60    Petrovice nad Uhlava      
   63   Bhf.  Nyrsko      
   67    Desenice      
   74   Bhf.  Zelena Lhota      
   81    Hamry - Hojsova Straz      
   86    Hojsova Straz - Brcalnik      
   90   Bhf.  Spicak      
   93    Zelezna Ruda mesto      
   94    Zelezna Ruda centrum      
   97   Bhf.  Zelezna Ruda - Alzbetin